Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ.201 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

Tο μάθημα "Φ-201. Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι" απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές και ο βασικός σκοπός του είναι να τους εισαγάγει στις βασικές ιδέες και εφαρμογές της κβαντικής θεωρίας. Η έμφαση του μαθήματος είναι στην ποιοτική κατανόηση θεμελιωδών εννοιών όπως η κβάντωση και η αρχή της αβεβαιότητας και η εφαρμογή τους για την εξήγηση των βασικών χαρακτηριστικών της ατομικής και μοριακής δομής και της αλληλεπίδρασής της με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Αξιολόγηση

  • Η αξιολόγηση και η μελέτη γίνεται σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό τόπο του μαθήματος στο Mathesis

  • Η παρουσία στις διαλέξεις του μαθήματος και στην εργασία τάξης είναι απαραίτητη μόνο στο βαθμό που ο φοιτητής κρίνει ότι βοηθιέται απ’ αυτές.

  • Ο βαθμός του μαθήματος θα καθοριστεί ως εξής:

    1. Μισή μονάδα μπόνους για την επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο μερών του διαδικτυακού μαθήματος.
    2. Μία μονάδα για την επιτυχή συμμετοχή σε 10 τουλάχιστον εργασίες τάξης.
    3. Εννέα μονάδες από την τελική εξέταση που θα γίνει από τις αιθουσες υπολογιστών του τμήματος.

Γενικά

ΦΥΣ-201. Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι
Ώρες: 5
ΕCTS: 7
Εξάμηνο: 3ο

Διδάσκων: Στέφανος Τραχανάς
Γραφείο: 1ος όροφος, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Ώρες Γραφείου: Στο Φυσικό. Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, επί μία ώρα αμέσως μετά το μάθημα. Στο ΙΤΕ: Ύστερα από τηλεφωνική συννενόηση: Τηλ. 2810-391082
e-mail: trachanas@cup.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Δευτέρα 15:00-17:00 Αμφιθέατρο Α201, Μαθηματικού
Πέμπτη 14:00-17:00 Αμφιθέατρο Α & Αίθουσα 3