Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ.201 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι

Ανακοινώσεις

1. Τα μαθήματα ξεκινούν την Δευτέρα 24 Σεπ. 2018 και λήγουν την Πέμπτη 20 Δεκ. 2018.