Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ.201 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι

Βιβλιογραφία

Βασικά Συγράμματα Μαθήματος

  • "Κβαντομηχανικη Ι", Σ. Τραχανά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2005)

  • "Στοιχειώδης Κβαντική Φυσική", Σ. Τραχανά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (2012)
    (Υπάρχει ως ηλεκτρονικό βιβλίο [ebook] στο mathesis)

  • "Σύγχρονη Φυσική" Serway R., Moses C., Moyer C., 2009, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης

  • An Introduction to Quantum Physics, S. Trachanas (Translated and edited by M. Antonoyiannakis and L. Tsetseris), Wiley-VCH, (2017), Διαδικτυακό συμπλήρωμα με ασκήσεις στη διεύθυνση https://www.mathesis.org (Στα αγγλικά)

  • R. Feynman, Lectures on Physics, Vol. III (Addison-Wesley, 1965).

  • A. French, An introduction to Quantum Mechanics (W.W. Norton, 1978)

  • E. Wichman, Μαθήματα Φυσικής Πανεπιστημίου Berkeley, Τομ. 4, Κβαντική Φυσική (Μετάφραση ΔΕΠ Εργαστηρίου Φυσικής ΕΜΠ, Αθήνα 1979).

  • R. Eisberg, Fundamentals of Modern Physics (J. Wiley & Sons, 1960).