Φ.201. Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι
Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ.201 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι

Βιβλιογραφία

Βασικά Συγράμματα Μαθήματος

Πρόσθετη προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • R. Feynman, Lectures on Physics, Vol. III (Addison-Wesley, 1965).

  • A. French, An introduction to Quantum Mechanics (W.W. Norton, 1978)

  • E. Wichman, Μαθήματα Φυσικής Πανεπιστημίου Berkeley, Τομ. 4, Κβαντική Φυσική (Μετάφραση ΔΕΠ Εργαστηρίου Φυσικής ΕΜΠ, Αθήνα 1979).

  • R. Eisberg, Fundamentals of Modern Physics (J. Wiley & Sons, 1960).