Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης Φ.201 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική Ι

Ασκήσεις

Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να λύνουν ασκήσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και αν έχουν απορίες να επικοινωνούν με τον διδάσκοντα.